Aanmelden

Heeft u vragen over de kosten en aanmelding voor kinderdagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang? Gebruik dan de rekentool (klik hier) of neem contact op met CKC Drenthe Kinderopvang (✉kinderopvang@ckcdrenthe.nl of ☎ 0592-409865). 

CKC Drenthe Kinderopvang
Groningerstraat 96, 9402 LL ASSEN
Postbus 167, 9400 AD ASSEN
0592-409865

Wilt u uw kind aanmelden voor de BSO? Gebruik dan onderstaand aanmeldingsformulier:

 

Wilt u uw kind aanmelden voor de Peuteropvang? Gebruik dan onderstaand aanmeldingsformulier: