Hoofdluis

Hoofdluis en het Luizenopsporingsteam van de MAS

Elke eerste woensdag na de schoolvakanties worden alle kinderen van de Menso Altingschool gecontroleerd op hoofdluis, luizenpluizen dus! Dit komt neer op zo’n 6 á 7 keer per jaar. Door middel van deze controles proberen we, indien er bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd, de kans op verdere besmetting binnen de school zo klein mogelijk te houden. Het is fijn als u als ouder/verzorger ook alert bent en bijvoorbeeld op een vast moment in de week even de hoofden van uw kinderen controleert.

Het luizenopsporingsteam (afgekort LOT) wordt aangestuurd door een lid van de ouderraad en bestaat verder uit een groep oproepbare ouders die helpen de kinderen te controleren op hoofdluis. Ook de leerkrachten worden gecontroleerd. De kleuters blijven in de klas en de luizenmoeders en vaders gaan dan de kring rond en controleren alle hoofdjes. Vanaf groep drie staan er stoeltjes in de gang en komen de kinderen uit de klas om in groepjes gecontroleerd te worden. Met voldoende luizenmoeders/vaders hebben we meestal in een half uur de hele school gecontroleerd.

Als ouders/verzorgers zelf thuis bij hun kind neten en/of hoofdluis aantreffen wordt er van hen verwacht dat zij dit melden bij de leerkracht of directie. Andere ouders uit de groep kunnen zo op de hoogte worden gebracht en hun kind extra controleren.

Wat als er hoofdluis gevonden wordt?

Als er luizen of neten gevonden worden zullen de ouders/ verzorgers van het kind op de hoogte worden gebracht. We verwachten dan dat u thuis aan de slag gaat met de bestrijding.

Dat betekent behandelen met een antihoofdluismiddel en KAMMEN, KAMMEN, KAMMEN!  Op www.landelijksteunpunthoofdluis.nl kunt u precies lezen wat te doen en te laten.

Luizen krijgen is over het algemeen gewoon domme pech. Luizen zitten graag op de schoonste hoofdjes en sommige kinderen zijn vaker de klos en andere nooit, zo lijkt het. Er is qua preventie niet zoveel aan te doen behalve dan zo snel mogelijk behandelen om verdere verspreiding te voorkomen. Het LOT doet na het vinden van hoofdluis dan ook een hercontrole na 2 weken voor de betreffende klas en evt. de klassen van broertjes of zusjes.