Klankbordgroep

De Klankbordgroep is een groep ouders die vier keer in het jaar samen komt. De groep bestaat uit één ouder uit iedere groep én een ouder uit de Ouderraad. De ouders van de Klankbordgroep geven hun eigen mening over lopende zaken in de groep of op school, zonder ruggenspraak met andere ouders. De Klankbordgroep is voor de school een indicatie over lopende zaken. De mening van de Klankbordgroep is louter meningvormend. Na maximaal drie jaar stappen de ouders uit de Klankbordgroep om zo ook andere geluiden uit de school te kunnen horen. Namens het team neemt een leerkracht deel aan de bijeenkomsten, de directeur zit de bijeenkomsten voor.