Maatschappelijk werk

Met de meeste kinderen/jongeren gaat het gewoon goed op school. Maar sommigen hebben moeilijkheden thuis, op school of in hun dagelijks functioneren. Problemen uiten zich bijvoorbeeld in: het niet naar de zin hebben, achterlopen, heel stil of juist druk zijn, gepest worden of zelfs niet meer naar school willen. Wij helpen u hier graag mee, opdat uw kind zich weer prettiger voelt. Dit uit zich dan vaak in betere leerprestaties en prettiger gedrag.

Waarmee wij helpen?

• Zoeken naar de oorzaak van het probleem of de problemen, het starten van dehulpverlening of het vinden van de juiste hulpverlening.
• Hulp en advies bieden aan ouders bij vragen over opvoeding, de sociaalemotionele ontwikkeling
• Overleg met de intern begeleider van school, de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD.

Graag wil ik met u meedenken. Samen zoeken we uit wat er speelt, wat u graag wilt veranderen, we kijken of de situatie op school optimaal is en of het mogelijk is om thuis iets te doen wat helpt. Kosteloos, zonder verwijzing, vertrouwelijk. Aan de hulp die wij bieden zijn geen kosten verbonden, u heeft ook geen verwijzing nodig en alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Als maatschappelijke werkers hebben wij een beroepsgeheim.

Met vriendelijke groet,

Brigitta Steenhoff
Schoolmaatschappelijk werker/casemanager jeugd
Mens en Maatschappij - sociaal team gemeente Tynaarlo

Tel 0592 - 266 737 
Tel 06-86804707
B.Steenhoff@tynaarlo.nl