Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam. De MR is er om de schooldirectie te adviseren en te controleren. Op deze manier beïnvloedt de MR mede de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR bij ons op school bestaat momenteel uit vier leden: twee ouders: Stephanie de Groot en Marieke Roemeling-van Rhijn en twee leerkrachten: Esther Hamersma en Christien van Swieten. In verband met de groei van de school zullen we de komende periode uitbreiden naar 6 leden. Alle leden nemen maximaal 4 achtereenvolgende jaren deel aan de MR. Beide geledingen (ouders en leerkrachten) hebben zelfstandig instemmingsbevoegdheid bij onderwerpen die deze groep het meest aangaan. Voor de personeelsleden is dat bijvoorbeeld het formatiebeleid en de personeelsbeoordeling. Voor de ouders gaat het om zaken die direct gevolgen hebben voor de leerlingen, zoals veranderingen in het lesaanbod, of het wel of niet invoeren van het continu-rooster.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.

Gemiddeld wordt er om de zes weken vergaderd. Ook heeft de MR regelmatig overleg met de directeur. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. Naast een MR per school is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de het bestuur van de stichting CKC Drenthe. 

Namens de gehele MR,

Marieke Roemeling-van Rhijn