Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam. De MR is er om de directie te adviseren en te controleren. Op deze manier bepaalt de MR mede de kwaliteit van het onderwijs op school.

De MR bij ons op school bestaat momenteel uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. Beide geledingen (ouders en leerkrachten) hebben zelfstandig instemmingsbevoegdheid bij onderwerpen die deze groep het meest aangaan.Voor de personeelsleden is dat bijvoorbeeld het formatiebeleid, personeelsbeoordeling, etc.Voor de ouders gaat het om zaken die direct gevolgen hebben voor de leerlingen, zoals veranderingen in het lesaanbod, of het wel of niet invoeren van het continu-rooster.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. De wet geeft exact aan bij welke onderwerpen welke bevoegdheden horen.

Gemiddeld wordt er om de zes weken vergaderd. Ook heeft de MR regelmatig overleg met de directeur.De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders. Naast een MR per school is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de het bestuur van de stichting CKC Drenthe. Vanuit onze school zijn daarin zowel een leerkracht als een ouder vertegenwoordigd.

Namens de MR hartelijk dank

Wico Mulder