Ouderbijdrage

Om allerlei activiteiten te kunnen organiseren, heeft de Ouderraad financiële middelen nodig. Dit is de reden dat ouders gevraagd worden om een financiële bijdrage te leveren van 25 euro per kind. De hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt door de Ouderraad vastgesteld. De ouderbijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstviering en Projecten zoals de Kinderboekenweek. Het geld wordt niet besteed aan bijvoorbeeld activiteiten uit het lesprogramma, bekostiging van leerkrachten, schoonmaak en reparatie of verbouwing van het schoolgebouw. Voor de volledigheid wordt gemeld dat de ouderbijdrage geen wettelijk verplichte bijdrage is.

Ieder schooljaar doet de Ouderraad verslag van de inkomsten en uitgaven van het voorafgaande schooljaar. De kas wordt gecontroleerd door de accountant en een kascommissie van stichting Conod. 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt voor het komende jaar een begroting opgesteld. De ouders en het schoolteam ontvangen een afschrift hiervan. Heb je nog vragen over de ouderbijdrage, spreek de penningmeester aan op het schoolplein. Natuurlijk kun je ‘m ook mailen. Stuur je mailtje naar masactiviteiten@ckcdrenthe.nl.