Ouderraad (OR)

Algemeen

De Ouderraad wil de belangstelling en betrokkenheid van de ouders bij de school in al haar facetten bevorderen. Dit gebeurt door het organiseren van allerlei activiteiten, zoals het Startfeest en de Fancy Fair. Daarnaast wordt het schoolteam ondersteund bij activiteiten op school, zoals projecten en de viering van feestdagen. Om dit allemaal te bewerkstelligen, heeft de Ouderraad de activiteiten verdeeld onder diverse taakgroepen.

Taakgroepen

Startfeest

Om aan het begin van het schooljaar weer gezamenlijk te beginnen en alle nieuwe ouders de gelegenheid te geven om met elkaar kennis te maken, wordt er een startfeest gehouden. Dit is voor alle kinderen en ouders. Wat gaan we dan doen? Dat is uiteraard ieder jaar weer een verassing. Boven alles staat dat het een gezellige activiteit moet zijn voor jong en oud.

Kinderboekenweek

De Ouderraad helpt bij het versieren van de school in het thema van de Kinderboekenweek. Ook bestellen we per (onder-/midden-/boven)bouw voorleesboeken voor in de klassen.

4 Mijl

Zogenaamde 4MijlScholen krijgen de mogelijkheid om hun leerlingen mee te laten lopen met de 4 Mijl van Groningen. De uitvoering hiervan heeft de school uitbesteed aan de Ouderraad. In het voorjaar worden de ouders en kinderen over de mogelijkheid tot deelname aan de 4 Mijl geïnformeerd. Bij voldoende aanmeldingen worden er ouders geregeld die de training verzorgen, de kinderen tijdens de loop begeleiden en bij de finish opvangen. Sportdag Ieder jaar wordt er een sportdag georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8. De invulling van de sportdag is ieder jaar anders. De Ouderraad ondersteunt de sportleerkrachten en verzorgt de catering.

Sint-Maarten

De Ouderraad zorgt voor wat te snoepen tijdens de sfeervolle Lampionnenshow die in de week voorafgaand aan 11 november plaatsvindt.

Sinterklaas

Gelukkig bezoekt de Goedheiligman ieder jaar ook de Menso Altingschool. Hoe hij op school komt, is elk jaar weer een verrassing. Zo is hij al eens op een Harley Davidson gekomen, in een bakfiets en met een tractor, omdat zijn helikopter op de verkeerde plek geland was. Samen met zijn Pieten bezoekt hij elke groep en voor alle kinderen uit de onderbouw is er dan een cadeautje. Natuurlijk wordt er ook volop door de Pieten gestrooid en krijgen de kinderen ranja of chocolademelk en een koekje. Nadat hij de kinderen op school heeft bezocht, gaat hij eventueel ook nog even langs bij kinderen die ziek thuis zijn. Daarnaast vinden de kinderen in de week voor 5 december een cadeautje in hun schoen.

Kerstviering

De Ouderraad denkt mee met de leerkrachten over de invulling van de jaarlijkse kerstviering en helpt mee met de praktische uitvoering ervan. Het is elk jaar weer een verrassing waar de kerstviering plaats vindt. Dit kan in of rondom de school zijn, in de Dorpskerk of ergens anders. Het belangrijkste is dat we met z'n allen de kinderen met een warm gevoel de kerstvakantie in willen laten gaan.

Paasviering

Een onderdeel van de paasviering is een uitgebreid paasontbijt voor alle groepen waarbij een heerlijk gekookt eitje uiteraard niet mag ontbreken! Aan fleurig gedekte tafels ontbijten de kinderen in hun eigen lokaal.

NL Doet en Tuindag

Elk jaar haken we half maart aan bij de landelijke vrijwilligersactie NL Doet om, samen met een flink aantal vrijwilligers, de school eens goed schoon te maken, allerlei klusjes op te knappen en het groen rondom de school weer in topconditie te brengen. Een gezellige en nuttige dag die voorbij vliegt!

Projecten

Ieder schooljaar vinden er op de Menso Altingschool de projectweek en daarnaast een aantal kleinere projecten plaats. Het team en de Ouderraad werken ook hierbij nauw samen. De onderwerpen van de projectweek sluiten altijd aan bij actuele- of onderwijsthema’s. Denk bij projecten bijvoorbeeld aan de Kinderboekenweek of aan een week die in het teken van techniek, milieu of energie staat. Interessante proefjes doen tijdens een workshop, gastsprekers die komen vertellen, het met elkaar bouwen en presenteren van het geleerde. Leerzaam, uitdagend en heel leuk voor de kinderen! Met als afsluiting meestal een expositie waar (groot)ouders het projectwerk van de kinderen kunnen bewonderen.

Avondwandelvierdaagse

De Avondwandelvierdaagse is net als de 4 Mijl ook een jaarlijks terugkerend sportevenement dat plaatsvindt omstreeks de maand mei. Zoals de naam al aangeeft kan er vier avonden worden gewandeld. Maar ook kan er oor worden gekozen om één avond te wandelen. Kinderen uit de groepen 1 tot en met 5 lopen een afstand van 5 km, kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 lopen 10 km. De inschrijving vindt op school plaats via de Ouderraad. Tijdens het wandelen moeten er begeleiders meelopen, er wordt gezorgd voor catering onderweg en er worden brigadiers geleverd om het verkeer te regelen. De kinderen lopen allemaal in de oranje t-shirts van onze school, zodat ze goed herkenbaar zijn.

Fancy Fair

Met z'n allen geld verdienen voor het goede doel. Bijvoorbeeld voor het realiseren voor een nieuw schoolplein. Voor elkaar en met elkaar stellen we, in samenwerking met het team en de kinderen, een mooi programma samen om geld op te halen. Of dat nu via ontbijtjes maken, spelletjes doen, koekjes verkopen, het Rad van Avontuur of een playbackshow is. Iedereen en iedere bijdrage telt op zo'n dag. Vanuit en met positieve energie kunnen we dan met z'n allen iets heel concreets realiseren.

Afscheid groep 8

Het afscheid van de lagere school is een moment om nooit te vergeten. De leerlingen van groep 8 hebben altijd een speciale slotavond met alle leerkrachten en alle ouders van groep 8. Namens de ouders en leerlingen van de school geeft de Ouderraad altijd een blijvende herinnering om de Menso Altingschool nooit te vergeten.

Slotfeest

In de laatste week voor de zomervakantie vindt het slotfeest plaats. Er wordt vaak op een of meerdere dagdelen verschillende activiteiten georganiseerd voor alle kinderen van de school. Ieder jaar bedenken we samen met het team iets nieuws, zoals de talentenshow “MAS got Talent”. Het belangrijkste is dat we met elkaar het schooljaar gezellig afsluiten en een heerlijke zomervakantie tegemoet gaan.

Verkeer

De verkeerscommissie houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rond de school en op de aanrijroutes naar de school. De contactpersoon vanuit de Ouderraad vormt samen met andere verkeersouders en een teamlid de verkeerscommissie.De verkeerscommissie regelt de verkeersbrigadiers op de drukke Hoofdweg, speciale verkeersactiviteiten op school en onderhoudt contacten met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN). In samenwerking met de gemeente, provincie en VVN hebben we het Drents Verkeersveiligheid Label, het DVL, gehaald. Dit willen we uiteraard behouden in de aankomende jaren.

Luizen Opsporings Team (LOT)

Na elke schoolvakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis. Een flink aantal ouders helpt hierbij en de klus is dan ook meestal in een half uur geklaard. Bij constatering van hoofdluis worden de ouders van het kind op de hoogte gebracht en wordt er na een week een hercontrole gedaan in de klas van het kind met luis en de klassen van de broertjes en/of zusjes.

Er heerst op de Menso Altingschool gelukkig geen taboe op hoofdluis. We vragen de ouders zelf ook regelmatig thuis te controleren en de Ouderraad op de hoogte te stellen wanneer uw kind hoofdluis heeft, zodat we direct de rest van de schoolkinderen kunnen controleren om een plaag te voorkomen.

Lief & Leed

Onder deze noemer besteedt de Ouderraad aandacht aan leuke en helaas soms minder leuke gebeurtenissen op en rond school. Soms is er een afscheid van een leerkracht en soms zijn er gebeurtenissen bij leerkrachten of bij leerlingen thuis die aandacht verdienen. Wij horen het graag als er zaken zijn die volgens de ouders aandacht verdienen.