Ouderraad (OR) - Taakgroepen

Algemeen

De Ouderraad wil de belangstelling en betrokkenheid van de ouders bij de school in al haar facetten bevorderen. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten, zoals een Fancy Fair en ouderavonden. Daarnaast wordt het schoolteam ondersteund bij activiteiten op school, zoals projecten en de viering van feestdagen. Om dit allemaal te bewerkstelligen, heeft de Ouderraad de activiteiten onderverdeeld in Taakgroepen.

Startfeest

Om aan het begin van het schooljaar weer gezamenlijk te beginnen en alle nieuwe ouders de gelegenheid te geven om met elkaar kennis te maken, wordt er een startfeest gehouden. Dit is voor alle kinderen en ouders. Wat gaan we dan doen? Dat is uiteraard ieder jaar weer een verassing. Boven alles staat dat het een gezellige activiteit moet zijn voor jong en oud.

Sport

Onder deze Taakgroep vallen de 4 Mijl van Groningen, Sportdag en de Avondwandelvierdaagse. 4MijlScholen krijgen de mogelijkheid om leerlingen namens de onderwijsinstelling mee te laten lopen. De uitvoering hiervan heeft de school uitbesteed aan de Ouderraad. In het voorjaar worden de ouders en kinderen over de mogelijkheid tot deelname aan de 4 Mijl geïnformeerd. Bij voldoende aanmeldingen worden er ouders geregeld die de training verzorgen, de kinderen tijdens de loop begeleiden en bij de finish opvangen.
Avondwandelvierdaagse
De Avondwandelvierdaagse is net als de 4 Mijl ook een jaarlijks terugkerend sportevenement welke plaats vind omstreeks de maand mei. Zoals de naam al aangeeft kunnen vier avonden worden gewandeld. Maar ook kan er voor worden gekozen om één avond te wandelen. Kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 lopen een afstand van 5 km, kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 lopen 10 km.De inschrijving vindt op school plaats via de Ouderraad. Tijdens het wandelen moeten er begeleiders meelopen, er wordt gezorgd voor catering onderweg en er worden brigadiers geleverd om het verkeer te regelen. De kinderen lopen allemaal in de oranje T-shirts van de Menso Altingschool, zodat ze goed herkenbaar zijn.
Sportdag
Ieder jaar wordt er een sportdag georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8. De MAS doet mee aan de landelijke Koningsspelen, dus zal de sportdag in de maand april plaatsvinden. De invulling van de sportdag is ieder jaar anders.

Sinterklaas

Gelukkig bezoekt de Goedheiligman ieder jaar ook de Menso Altingschool. Hoe hij op school komt, is elk jaar weer een verrassing. Zo is hij al eens op een Harley Davidson gekomen, in een bakfiets of  met de tracktor omdat zijn helikopter op de verkeerde plek geland was. Samen met zijn Pieten bezoekt hij elke groep en voor alle kinderen uit de onderbouw is een cadeautje. Natuurlijk wordt er ook volop door de Pieten gestrooid en krijgen de kinderen ranja of chocolademelk en een koekje. Nadat hij de kinderen op school heeft bezocht, gaat hij eventueel ook nog even langs bij kinderen die ziek thuis zijn. Daarnaast vinden de kinderen in de week van 5 december een cadeautje in hun schoen.

Kerstviering

De Ouderraad denkt mee met de leerkrachten over de invulling van de jaarlijkse kerstviering en helpt mee met de praktische uitvoering ervan. Het is elk jaar weer een verrassing waar de kerstviering plaats vindt. Dit kan in of rondom de school zijn, in de Dorpskerk of ergens anders. Het belangrijkste is dat we met z'n allen de kinderen met een warm gevoel de kerstvakantie in willen laten gaan.

Paasviering

Een onderdeel van de paasviering is een uitgebreid paasontbijt voor alle groepen waarbij een heerlijk gekookt eitje uiteraard niet mag ontbreken! Aan fleurig gedekte tafels ontbijten de kinderen in hun eigen lokaal.

Projecten

Ieder schooljaar vinden er op de Menso Altingschool de projectweek en daarnaast een aantal kleinere projecten plaats. Het team en de ouderraad werken ook hierbij nauw samen. De onderwerpen van de projectweek sluiten altijd aan bij actuele- of onderwijs thema’s. Denk bij projecten bijvoorbeeld aan de Kinderboekenweek of aan een week die in het teken van techniek, milieu of energie staat. Interessante proefjes doen tijdens een workshop, gastsprekers die komen vertellen, het met elkaar bouwen en presenteren van het geleerde. Leerzaam, uitdagend en heel leuk voor de kinderen! Met als afsluiting meestal een expositie waar (groot)ouders het projectwerk van de kinderen kunnen bewonderen.

Afscheid groep 8

Het afscheid van de lagere school is een moment om nooit te vergeten. De leerlingen van groep 8 hebben altijd een speciale slotavond met alle leerkrachten en alle ouders van groep 8. Namens de ouders en leerlingen van de school geeft de Ouderraad altijd een blijvende herinnering om de Menso Altingschool nooit te vergeten.

Slotfeest

In de laatste week voor de zomervakantie vindt het slotfeest plaats. Er wordt vaak op een of meerdere dagdelen verschillende activiteiten georganiseerd voor alle kinderen van de school. Ieder jaar bedenken we samen met het team iets nieuws. Het belangrijkste is dat we met elkaar het schooljaar gezellig afsluiten en een heerlijke zomervakantie tegemoet gaan.

Verkeer

De ouderraad houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rond de school en op de aanrij routes naar de school. De ouderraad-verkeersouder vormt samen met andere verkeersouders en een teamlid de verkeerscommissie.De verkeerscommissie regelt de verkeersbrigadiers op de drukke Hoofdweg, speciale verkeersactiviteiten op school en onderhoudt contacten met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN).In samenwerking met de gemeente, provincie en VVN hebben we het Drents Verkeersveiligheid Label, het DVL, gehaald. Deze willen we uiteraard behouden in de aankomende jaren

Luizen Opsporings Team (L.O.T.)

Na elke schoolvakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis. De Ouderraad heeft een aantal moeders dat hiermee helpt en de klus is meestel in een half uur geklaard. Bij constatering van hoofdluis worden de ouders van het kind op de hoogte gebracht, en wordt er na een week een hercontrole gedaan in de klas van het kind met luis, en de klassen van de broertjes en/of zusjes.

Er heerst op de Menso Altingschool gelukkig geen taboe op hoofdluis. We vragen de ouders zelf ook regelmatig thuis te controleren, en de Ouderraad op de hoogte te stellen wanneer uw kind hoofdluis heeft, zodat we direct de rest van de schoolkinderen kunnen controleren om een plaag te voorkomen.

Lief & leed

Onder deze noemer besteedt de Ouderraad aandacht aan leuke en helaas soms minder leuke gebeurtenissen op en rond school. Soms is er een afscheid van een leerkracht en soms zijn er gebeurtenissen bij leerkrachten of bij leerlingen thuis die aandacht verdienen. Wij horen het graag als er zaken zijn die volgens de ouders aandacht verdienen.