Leerlab

Bij ons op school differentiëren wij zowel binnen als buiten de klas. Dit betekent dat we proberen leerlingen zo veel mogelijk uit te dagen op hun eigen niveau. Wanneer leerlingen de stof in de klas snel beheersen en wel wat meer aankunnen, dan zoeken we naar een goede vorm van uitdaging. Dit kan in de klas plaatsvinden met bijvoorbeeld sprinters, thema’s van Acadin of andere moeilijkere opdrachten. Wanneer dit niet toereikend is, worden leerlingen bij ons uitgenodigd om te werken in Leerlabs.

We werken met verschillende soorten Leerlabs. Deze zijn gedifferentieerd op leeftijd (bouw) en op type leervraag. We hebben veel kinderen die extra uitdaging nodig hebben en goed zelfstandig kunnen werken. Zij gaan dan werken in een Leerlab, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan verdiepende opdrachten. De instructies zijn kort en de leerling maakt voornamelijk zelfstandig de opdrachten.

Andere leerlingen lopen in de klas tegen leerproblemen aan, zij hebben bijvoorbeeld moeite met een van de executieve functies of presteren onder. Wanneer er sprake is van een leerprobleem in combinatie met vermoedens van cognitief talent kijkt de leerkracht met de intern begeleider (en ouders) of het Leerlab Executieve Functies (Leerlab EF) mogelijk kan bijdragen aan de ontwikkeling. In Leerlab EF wordt gewerkt aan doelen die te maken hebben met executieve functies. Het kan dat leerlingen zowel deelnemen aan het Leerlab verdieping als aan het Leerlab EF. We monitoren regelmatig of kinderen behoefte hebben aan dit soort uitdaging, onder andere met behulp van de vragenlijst van SIDI-PO twee keer per jaar, maar ook tijdens de groepsbesprekingen die vier keer per jaar plaatsvinden.

Mocht u vragen hebben over ons Leerlab, neemt u dan gerust contact op met onze kwaliteitscoördinator Anna Bosma.