Verlof aanvragen en ziekmelden

Verlof aanvragen

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Wilt u verlof aanvragen dan kan dat bij de directeur via Social Schools.

 

Uw kind is ziek

Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan kunt u dit doorgeven via de optie 'absentie melden' in de SocialSchools app. We vernemen dit graag vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.