Ons team

Directeur:                Menno Luiks

Bouwcoördinator onderbouw:   Margreet Elema
Bouwcoördinator bovenbouw:   Aliene Wolters

Groep 1/2a:           Juf Miriam en juf Titia
Groep 1/2b:           Juf Anna en juf Christien
Groep 1/2c:           Juf Jochebed en juf Leonie
Groep 3                 Juf Romée en juf Ilja
Groep 4                 Juf Yvonne S.
Groep 5a               Juf Laura en juf Ilja
Groep 5b               Juf Margreet en meester David
Groep 6                 Juf Aliene en juf Esther
Groep 7                 Juf Yvonne L. en meester Bjorn
Groep 8                 Meester Frank en juf Ilona

BSO/TSO              Jacqueline, Yvonne, José, Lena, Saskia, Aïsha

Peutergroep          Jacqueline, Lena

Plusgroep:            Meester Bjorn

Interne zorgbegeleider:            Juf Magdaleen
Interne onderwijsbegeleider:    Juf Jos en juf Jenneke

Conciërge:            Meester William