Schooltijden

We werken met een continurooster.
Onze schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

's Morgens: 08.30 - 12.00 uur
's Middags: 12.30 - 14.30 uur

En op woensdag:

's Morgens: 08.30 - 12.30 uur

Op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij.
Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.