Oudercommunicatie

Communicatie kinderopvang

Bij de kinderopvang maken we gebruik van twee ouderportalen. Deze zijn met elkaar verbonden. Voor de communicatie maken we gebruik van SocialSchools (zie verder hieronder) en voor de administratie maken we gebruik van KidsKonnect.

Communicatie onderwijs

Voor oudercommunicatie maken we gebruik van het ouderportaal van SocialSchools.  

U vindt hier:  

  • Algemeen nieuws  

  • Nieuws uit de groepen  

  • De schoolkalender 

  • Beleidsdocumenten  

  • Het inplannen van oudergesprekken  

Het ouderportaal is bereikbaar via een website, maar ook als app op uw telefoon. We adviseren u om deze te installeren. Dat werkt prettiger. U weet dan ook zeker dat u spoedberichten gelijk ontvangt. Als u dit spoedbericht opent kunnen wij zien dat u het heeft gelezen. We vragen u om dat ook te doen. Dan weten wij wie het wel/niet heeft gelezen. Spoedberichten zullen we alleen sturen als het echt urgent is, bijvoorbeeld bij ziekte 

Op het moment dat wij een bericht plaatsen komt het gelijk online in de app. U kunt zelf instellen of u hiervan een melding wilt of niet. U kunt het ouderportaal ook gebruiken om uw kind ziek te melden, verlof aan te vragen of om een korte vraag aan de leerkracht van uw kind te stellen. Het vervangt dus de e-mail. We willen u vragen om deze functie uitsluitend te gebruiken voor vragen die zich hiervoor lenen. Heeft u belangrijke inhoudelijke vragen dan kunt u die beter telefonisch stellen of een leerkracht even aanspreken bij het hek.