Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook op een kindcentrum kunnen klachten voorkomen. We gaan ervan uit dat de ‘lichtere’ klachten zoveel mogelijk binnen de muren opgelost worden via de leerkracht, pedagogische medewerker of de directie. Voor klachten waar geen oplossing voor wordt gevonden hebben wij een klachtenregeling opgesteld, die op het kindcentrum ter inzage ligt.

Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost binnen de school, kan een beroep gedaan worden op de klachtencommissie van CKC Drenthe.

Klachtencommissie CKC Drenthe

t.a.v. dhr. B. Krijgsheld, voorzitter

Postbus 167

9400 AD  Assen

klachtencommissie@ckcdrenthe.nl